Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

't Sensueeltje
E-mail: sensueeltjezaffelare@hotmail.com
BTW: BE0873.812.919

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van 't Sensueeltje biedt haar klanten de mogelijkheid om hulpmiddelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het 't Sensueeltje assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij 't Sensueeltje. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en inclusief alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie . De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons. 't Sensueeltje is wat de juistheid, geactualiseerd, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 't Sensueeltje is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 't Sensueeltje. 't Sensueeltje is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, dat natuurlijk wordt gecommuniceerd.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het 't Sensueeltje assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van 't Sensueeltje. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De bestelde artikelen dienen vooraf te worden betaald. De klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalopties: via kredietkaart, via bankkaart of via overschrijving op IBAN BE88 7370 2897 3741 - BIC: KREDBEBB

Artikel 5: Verzendingsinformatie

Alle bestellingen dienen digitaal, via de webshop, aan ons gedaan te worden. De bestellingen worden binnen 1 à 3 werkdagen verzonden, na ontvangst van de betaling. Indien het niet op voorraad is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en wordt er een leveringsdatum afgesproken. De goederen worden geleverd door B post. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten bedragen € 5.70 voor België, €15,00 voor Nederland.

Artikel 6: Retourneren

Elke aanvraag voor een retourzending naar aanleiding van onze levering – om wat voor reden dan ook – dient te gebeuren binnen 14 dagen. 
Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder dat dit vooraf overeengekomen is en per mail aangegeven via: sensueeltjezaffelare@hotmail.com. De retourzending moet voorzien zijn van de originele verpakking, deugdelijk en onbeschadigd ingepakt en vergezeld van de levering bon. Indien de producten verkeerd geleverd zijn of gebreken vertonen, ontvangt u hetzelfde product met gratis toezending. Indien dit niet lukt, ontvangt u uw aankoopbedrag retour. Port kosten worden niet vergoed, enkel het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen terugbetaald.
Panty's en slips worden niet terug genomen. Als ook geen glijmiddelen of massage producten.
Speeltjes kunnen na gebruik om begrijpelijke hygiënische redenen niet meer worden teruggenomen. Het is daarom van uitzonderlijk belang deze op de goede werking te testen onmiddellijk na aflevering.
Bij een gegronde klacht worden bij een nieuwe verzending geen verzendingskosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wordt de normale verzendbijdrage aangerekend.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van levering, de exclusieve eigendom van 't Sensueeltje.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Mocht er zich - niettegenstaande onze grootste zorgen - toch een probleem voordoen, dan helpen we je heel graag verder en we zoeken steeds naar een oplossing.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de levering bon kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 't Sensueeltje. Elk gebrek dient binnen 24 uur na vaststelling, gezien de aard van de goederen, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Privacy

't Sensueeltje verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u de nieuwsbrief van 't Sensueeltje toe te sturen indien u deze keuze heeft aangevinkt bij het afronden van uw bestelling. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 't Sensueeltje respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 't Sensueeltje maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 't Sensueeltje houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@sensueeltje.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door 't Sensueeltje om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: 't Sensueeltje klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e mail op sensueeltjezaffelare@hotmail.com.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 't Sensueeltje . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 't Sensueeltje kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd. Deze voorwaarden gelden vanaf 11-04-2014.

Tevredenheidsscore: 5
TevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscore

Super leuke en complete webshop... De "home" partys worden geweldig goed uitgelegd... Kortom de moeite waard e...

Beoordelingen

Facebook
Twitter